Menu:Bra länkar:


 

Om SF Körsbärsbacken


Hej och välkomna till Körsbärsbacken, Bällstalund i Vallentuna. Här får Ni info om föreningen och några praktiska saker att tänka på.

Körsbärsbackens Samfällighetsförening.
Föreningen består av 48 hushåll/medlemmar vilka är boende i egna hus och boende i bostadsrättsföreningen Körsbärsbacken. Samfällighetsföreningen bildades 2004.

Föreningen har hand om kabelTV, vatten, soprum, gatlyset, lekplatsen, lokalvägarna i området samt parkeringsfickorna framför BRF radhusen.
Information och vad som är på gång i området hittar du här på föreningens hemsida. På hemsidan finns även ett forum för föreningens medlemmar där vi gärna ser att du loggar in.

Avgifter.
Samfällighetsavgift skickas ut en gång per kvartal och innehåller samfällighetsavgift och vattenförbrukning. Föreningens styrelse läser av samtliga vattenmätare 1 gång per år, normalt vid årsskiftet. Innan kvartalsslut kan man själv redovisa sin vattenförbrukning via hemsidan för att på så sätt slippa betala för en uppskattad förbrukning som baserats på en hel årsförbrukning.

Årsmöte.
En gång om året i mars håller samfälligheten årsstämma. Vid årsstämman väljs nya styrelsemedlemmar och beslutar om motioner inskickade från föreningens medlemmar. Kallelse till stämman skickas ut i god tid enligt föreningens stadgar. Närvaro är en självklarhet

Städdagar.
Samfälligheten anordnar gemensamma städdagar en gång på våren och en gång på hösten. Då städar medlemmarna soprum och sopkärl, lokalvägarna, rensar gemensamma rabatter och gröna ytor, krattar löv, städar av lekparken m.m. En aktivitet som brukar ta ett par timmar! Det är också ett ypperligt tillfälle att lära känna sina grannar, och vi förutsätter att du och alla andra medlemmar är med.

Soprum.
Finns det 3 stycken. I dom gröna behållarna får Ni endast slänga hushållssopor. I soprummet vid Fritzbergsvägen nr 21-29 finns det även möjlighet att slänga elektronikavfall.

Tidningar, kartonger och annat emballage hänvisar vi till kommunens anläggningar eller till återvinningsanläggningen vid Hagby.

Frågor.
Har Du frågor som handlar om samfälligheten och området? Vi i styrelsen svarar gärna på Era frågor. Maila dina frågor till info@sfkorsbarsbacken.se eller till web@sfkorsbarsbacken.se

Information om vilka som ingår i styrelsen hittar du i forumet.

// Styrelsen.