Menu:
Bra länkar: 

vattenavläsning

Här fyller du i värdena för egenrapportering av vattenförbrukning.


Namn:          

Husnummer:
(dvs adress på Fritzbergsvägen)

E-post:         
(ange enbart epost om du ändrat epostadress)

Avläst värde och datum: